Nieznośna Lekkość Bytu
Open Color
ART’EM ALL 2
ART’EM ALL 2 - Plenum, Gdańsk, 2022
ART’EM ALL 2 - Plenum, Gdańsk, 2022
Lubelska Wiosna
Zakończenie rezydencji